ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สมาพันธ์ครูชายแดนใต้รวมตัวกันถกปัญหาความปลอดภัย

   ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองปัตตานี นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูชายแดนใต้ ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาป อ่านเพิ่มเติม »

1 56 57 58