ข่าวศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาฯ

ผบ.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้นำผู้นำศาสนาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นกระบวนการขับเคลื่อนแก้ไฟใต้

ผบ.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ปิ๊งไอเดีย นำผู้นำศาสนา 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการสร้างสัมพัน อ่านเพิ่มเติม »

เร่งโครงการ “มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา” รับเปิดรับประตูอาเซียน

บริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดาเปิดปฐมนิเทศนัดแรก ที่ประชุมรับลูกเร่งโครงการเดินหน้าให้ทันเปิดรับประตูอาเซียนปี 58 นี้ อ่านเพิ่มเติม »

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบปะคณะครูสมาพันธ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบปะคณะครูสมาพันธ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศ อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมเสนอร่างใน ครม.สัญจร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการวิจัย

ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 22 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสรรเงินกองทุ อ่านเพิ่มเติม »

รมช.ศึกษาธิการ เดินหน้าตรวจสอบทุจริตจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษา

                   เดินหน้าตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องกับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษาตามโครง อ่านเพิ่มเติม »

สวนดุสิตโพล เผยครูและบุคลากร ศธ.กว่า 82% ไม่คิดย้ายมาอยู่สำนักงาน ก.ค.ศ.

         “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม »

เลื่อนจับสลากครูมืออาชีพ 5 พ.ย. 55

          ท.พญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการ อ่านเพิ่มเติม »

จัดสอบ NT ป.1-ม.3 ประเมินวิทยฐานะครู

สพฐ.เดิน หน้าประเมิน NT หวังเชื่อมโยงกับการประเมินวิทยฐานะครูแนวใหม่ พร้อมกำหนดให้เด็ก ป.1-3 ประเมินใน 3 ด้านหลัก ไม่จำเป็นต้องสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระซึ่ง อ่านเพิ่มเติม »

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนายื่นหนังสือถึง สช.ทวงเงินเดือนที่ล่าช้า-จี้ทบทวนพิษเงิน ป.ตรี หมื่นห้า

สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่วนของ จ.พัทลุง และ จ.ตรัง จำนวน 2,500 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่ อ่านเพิ่มเติม »

1 2 3 4 5 6