ข่าวศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาฯ

ศอ.บต. สร้างครูพันธ์ใหม่พิชิตผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะครูพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถร่ อ่านเพิ่มเติม »

โครงการประชุมฝึกอบรมการจัดทำแผนงาน โครงการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ

นายสกนธ์ ชุมทัพ ประธานพิธีิโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงาน โครงการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อ่านเพิ่มเติม »

รับมองเงินกองทุนเสมาห่วงใย ร้อยใจสู่สันติสุข จชต.

 นายไชยทวี อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการรับมอบเงินจากคณะประธานสภาองค์การบร อ่านเพิ่มเติม »

1 4 5 6