บทความ

ชำแหละการศึกษาชายแดนใต้…เสียงสะท้อนจากพื้นที่มีอะไรมากกว่าความล้มเหลว

“การศึกษาชายแดนใต้ล้มเหลว…ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ…สอบวัดผลได้ระดับรั้งท้ายของประเทศ ฯลฯ” ประโยคเหล่านี้เข้าใจว่าผู้ที่ติดตามป อ่านเพิ่มเติม »

สรุปผลการดำเนินงานการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปผลการดำเนินงานการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2 อ่านเพิ่มเติม »

1 2