ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : แก้ไขล่าสุดวันที่ 20 มกราคม 2555

สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลครูที่ได้รับผลกระทบ กรณีเสียชีวิต : แก้ไขล่าสุดวันที่ 13 มกราคม 2555   ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ กรณีเสียชีวิต&nbs อ่านเพิ่มเติม »

สรุปอัตรว่าง ตำแหน่งผู้บริหารศึกษาสังกัดพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2554

    ที่                  สพป./สทม.                  ผอ.ร.ร.    รอง ผอ.ร.ร.    รวม    1 สพป.ปัตตานี เขต 1 – 6 6 2 สพป.ปัตตานี เขต 2 – 9 9 3 อ่านเพิ่มเติม »

สรุปจำนวนบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปจำนวนข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย    ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว &nbs อ่านเพิ่มเติม »