สมาพันธ์ครู 3 จว.ชายแดนใต้มีมติเลื่อนปิดเทอม 4 ต.ค.55

สมาพันธ์ครู 3 จว.ชายแดนใต้มีมติเลื่อนปิดเทอม 4 ต.ค.55

สมาพันธ์ครู 3 จว.ชายแดนใต้มีมติเลื่อนปิดเทอม 4 ต.ค.55

นายสงวน อินทรักษ์ ประธานสมาพันธ์ครู จ.นราธิวาส กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกันของสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติให้โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งทำการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนของนักเรี ยนทุกโรงให้เสร็จสิ้นลงในวันที่ 3 ตุลาคม

เพื่อจะได้ร่นวันปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดปิดภาคเรียนในวันที่ 10 ตุลาคม มาปิดเรียนพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคมแทน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงครูจะถูกคนร้ายนำไปเชื่อมโยงกับกรณีที่คนร้ายข่มขู่บริษัทร้านค้าไม่ให้เปิดทำธุรกิจและค้าขายในวันศุกร์ ทั้งนี้เพื่อลดประเด็นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่จะนำไปสร้างสถานการณ์ในพื้นที่

 


ที่มา:ข้อมูลข่าวจากมติชน