3 หน่วยงานเร่งหาแนวทางการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา

3 หน่วยงานเร่งหาแนวทางการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา

3 หน่วยงานเร่งหาแนวทางการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา

ยะลา – ศอ.บต.หนุน 3 หน่วยงานหลัก อปท. โรงเรียนของรัฐ และศูนย์ตาดีกา เร่งหาแนวทางการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม

วันนี้ (30 ต.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมยะลา แกรนด์ พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.ยะลา ได้จัดเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่องแนวทางการศึกษาอิสลามในโรงเรียนของรัฐ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จ.ยะลา ขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค.55 ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสัมมนาวิชาการ แสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา ทั้งในโรงเรียนของรัฐ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม

โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนภาครัฐในสังกัด สพป.ยะลา 1-3 รวม 215 คน อิหม่ามซึ่งเป็นผู้บริหารการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้ง จ.ยะลา รวม 425 คน และตัวแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล รวม 10 คน และวิทยากร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 720 คน

นายโสภณ อัชฌารัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จ.ยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ศอ.บต.ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา ภาครัฐ และเอกชน โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งแสวงหาแนวทางบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนของรัฐ และศูนย์ตาดีกา ได้ร่วมกันรับผิดชอบในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของทั้ง 3 หน่วยงานหลัก และเป็นการสร้างเอกภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบในการจัดการอิสลามศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารที่เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนอีกด้วย