ชวนดูหนัง-ฟังเสวนา “สัปดาห์เปิดโลกสิทธิมนุษยชน : ความรุนแรง ความหวัง และพลังปกป้อง” 12-16 พ.ย.นี้

ชวนดูหนัง-ฟังเสวนา “สัปดาห์เปิดโลกสิทธิมนุษยชน : ความรุนแรง ความหวัง และพลังปกป้อง” 12-16 พ.ย.นี้

ศูนย์ศึกษาสังคมเชิงบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส) เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โครงการประสานงานชาติพันธุ์อันดามัน และองค์การแอมเนสตี้ประเทศไทย จัดโครงการ “สัปดาห์เปิดโลกสิทธิมนุษยชน : ความรุนแรง ความหวัง และพลังปกป้อง” วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

13.00 น.-13.30 น.
กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
กล่าวต้อนรับ และแนะนำองค์กรร่วมจัดโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10.30 น.-14.00 น.
พิธีลงนามความร่วมมือ และลงนามความร่วมมือเจตนารมณ์

14.00 น. – 15.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ ASEAN: สิทธิมนุษยชนและบทบาทคนรุ่นใหม่ โดย ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

15.00 น.-16.00 น.
เรียนรู้สิทธิมนุษยชนผ่านศิลปะ ดนตรี โดยวงกอและแฟมิลี่ และกวีนิพนธ์ โดย อ.อภิชาติ จันทร์แดง อ.จรูญ หยูทอง ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คุณมนตรี ศรียงค์ และคุณปรเมศวร์ กาแก้ว (ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

18.00 น. เป็นต้นไป
เลี้ยงรับรองวิทยากร และองค์กรร่วมจัด พิธีกรประจำวันโดย เนาวรัตน์ เสือสอาด ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กร แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย และจุฑารัตน์ รัตนพิทักษ์ชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555

10.00 น.-12.00 น.
เสวนา “สถานการณ์ชายแดนใต้ : ในท่ามกลางความรุนแรงและจินตนาการแห่งความหวัง” ผู้ร่วมเสวนา สม โกไศยกานนท์ ประธานสตรีผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จังหวัดยะลา นิเด๊าะ อิแตแล ประธานกลุ่มสตรีบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา นวพล ลีนิน ผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.หิดล ดำเนินรายการ : พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

13.30 น.-14.10 น.
ฉายสารคดีจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่อง “The Agent of Change สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ผลิตโดยกลุ่ม Fine Tune Production and Friends หรือเอฟทีมีเดียและเพื่อน (40 นาที) (ห้อง 13315)

14.10 น.-15.10 น.
พูดคุยกับ คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร จากเอฟทีมีเดีย และทีมงานผู้ผลิตสารคดี “The Agent of Change” (ห้อง 13315)

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555

09.30-11.15 น.
ฉายภาพยนตร์ “Whale Rider ปาฏิหาริย์ ศรัทธา มหาสมุทร (101 นาที) (ห้อง 13218)

11.15-12.30 น.
เสวนาภาษาหนัง “สตรี ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน” ผู้ร่วมเสวนา ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา อันธิชา แสงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ม.อ.ปัตตานี ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล รองประธานแอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย (ห้อง 13218)

09.00-10.00 น.
เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจปฏิบัติการเพื่อสิทธิมนุษยชน

10.00 – 12.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการรณรงค์” โดย ปกรณ์ อารีกุล นักเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาที่เป็นธรรม กิติศักดิ์ จันทร์ใหม่ ผู้ประสานงานภาคสนามภาคใต้ แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย นวพร ศุภวิทย์กุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักกิจกรรม แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย

13.00-14.00 น. ปฏิบัติการ

14.00-15.00 น. สรุปจากปฏิบัติการ (ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555

10.00 น.-12.00 น.
เสวนา “อาสาสมัคร…บทเรียนนอกห้องเรียน” (ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

13.30 น.-15.15 น.
ฉายภาพยนตร์ “Fireflies: River Of Light” (101 นาที) (ห้อง 13315)

15.10 น. 16.30 น.
เสวนาภาษาหนัง (ห้อง 13315)

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

10.00 น.-12.00 น.
ร่วมรับฟังการพูดคุย “THE STREET LAWYER : ทนายความข้างประชาชน” โดย กฤษดา ขุนณรงค์ ทนายความสิทธิมนุษยชน จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์ สมาชิกเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม อับดุลเลาะห์ หะยีอาบู ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ดำเนินรายการโดย ผรัณดา ปานแก้ว เจ้าหน้าที่เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

13.30 น.-15.30 น.
เสวนา “ซ้อมทรมาน:นวัตกรรมสำคัญในกระบวนการยุติธรรมไทย?” ผู้ร่วมเสวนา พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เหยื่อจากการซ้อมทรมาน อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ดำเนินรายการโดย จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์ สมาชิกเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

กิจกรรมภายนอกงาน :
 
นิทรรศการโปสเตอร์ Change This World จงกล้าเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 50 ปี แห่งการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

นิทรรศการโปสเตอร์ Death is not Justice โทษประหาร ไม่ใช่ความยุติธรรม

บูท : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส) เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โครงการประสานงานชาติพันธุ์อันดามัน และแอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย