รมว.สาธารณสุขเยี่ยมเหยื่อไฟใต้ที่ รพ.ปัตตานี พร้อมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่

รมว.สาธารณสุขเยี่ยมเหยื่อไฟใต้ที่ รพ.ปัตตานี พร้อมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่

รมว.สาธารณสุขเยี่ยมเหยื่อไฟใต้ที่ รพ.ปัตตานี พร้อมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเหยื่อไฟใต้ที่ รพ.ปัตตานี เผยเตรียมปรับบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทั้งด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย ข่าวสาร และกำลังเจ้าหน้าที่ที่ขาดแคลน ด้านปลัดสาธารณสุขแจงเตรียมเปิด รพ.สต. 494 แห่ง เร็วๆ นี้
 

          เมื่อวันนี้ 6 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปัตตานี ว่า นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 7 ราย ในจำนวนนี้พักอยู่ห้องไอซียู 1 ราย โดยมีนายแพทย์อรุณ ประเสริฐสุข รอง ผอ.โรงพยาบาลปัตตานี ต้อนรับและบรรยายสรุปเหตุการณ์

นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และห่วงใยความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงจำเป็นที่จะต้องปรับบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสวัสดิการและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ โดยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเน้นที่ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ควบคู่กับยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้ตรงจุด และมีการประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดการทำงานเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

        ซึ่งจะเน้น 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1.การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 2.เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย 3.การบริหารจัดการและสนับสนุน เช่น ระบบความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าวสาร อัตรากำลังคนที่ยังขาดแคลน โดยหวังว่างานบริการสุขภาพจะเป็นหลักของการนำสันติภาพกลับมาอยู่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ โดยเป็นระยะเวลากลาง 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2558 ซึ่งมีเป้าระยะสั้นที่จะต้องเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี คือ การจัดบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 494 แห่ง เป็นระดับปฐมภูมิ มีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ มีระบบการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง และเพิ่มคุณภาพการรักษาในโรงพยาบาลในโรคที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เช่น การผ่าตัดเปิดหัวใจ ลดคิวรอคอย ใช้การบูรณาการระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลของรัฐกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโรคหัวใจรอผ่าตัด 362 ราย ที่ผ่านมา ต้องรอเฉลี่ย 5 ปี โดยในปี 2556 จะลดให้รอคิวไม่เกิน 1 ปี และรอไม่เกินครึ่งปีในปี 2557 และไม่เกิน 3 เดือนในปี 2558

หลังจากนั้น เวลาประมาณ 15.00 น. รัฐมนตรีฯ และคณะได้เดินทางไปที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี เพื่อพบปะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารสุข และ อสม. พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ภายหลังรับตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข ในรัฐบาลปัจจุบัน