มนร.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Lifelong Learning International Conference 19-20 พ.ย. นี้

มนร.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Lifelong Learning International Conference 19-20 พ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอูตารา ประเทศมาเลเซีย เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Lifelong Learning International Conference 2012 วันที่ 19-20 พ.ย. นี้ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และจัดระเบียบด้านการศึกษารองรับประชาคมอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยอูตารา ประเทศมาเลเซีย ได้ลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 นั้น ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประสานความสัมพันธ์ และความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านกีฬา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา และแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม และที่สำคัญทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ และร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Lifelong Learning International Conference 2010 เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สำหรับในปี 2555 นี้ ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอูตารา ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Lifelong Learning International Conference 2012 (3 Lin C’12) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้) กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักวิชาการ และนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศได้ร่วมโครงการมากขึ้น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งใน และต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และถือโอกาสนี้จัดระเบียบด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป