กองกำลังนราธิวาส 3 ฝ่ายประชุมแผน รปภ.ครู-นักเรียน ลดช่องว่างก่อเหตุไฟใต้

กองกำลังนราธิวาส 3 ฝ่ายประชุมแผน รปภ.ครู-นักเรียน ลดช่องว่างก่อเหตุไฟใต้

กองกำลังนราธิวาส 3 ฝ่ายประชุมแผน รปภ.ครู-นักเรียน ลดช่องว่างก่อเหตุไฟใต้
กองกำลังนราธิวาส 3 ฝ่ายประชุมแผน รปภ.ครู-นักเรียน ผู้ว่าฯกำชับแผน รปภ. ต้องรัดกุมมากที่สุด เน้นการประสานงานระหว่างพื้นที่ เพื่อความเป็นเอกภาพ และลดช่องว่างการฉวยโอกาสก่อเหตุความไม่สงบ 
 

          เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมแผนรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูระหว่างการเปิดภาคเรียน 2/2555 โดยมีตัวแทนทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมมีการกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่ครู นักเรียน ตั้งแต่การเดินทางในช่วงเช้า และช่วงเย็น การดูแลความปลอดภัยระหว่างการเรียนการสอน การดูแลความปลอดภัยรอบๆ บริเวณโรงเรียน และการออกตรวจตราเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดทั้งวัน

กองกำลังนราธิวาส 3 ฝ่ายประชุมแผน รปภ.ครู-นักเรียน ลดช่องว่างก่อเหตุไฟใต้

          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการเน้นย้ำถึงข้อมูลข่าวสารที่ควรแจ้งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนให้มีการประสานงาน และสื่อสารกับกลุ่มครูในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นระยะ เพื่อให้แผนในการ รปภ. เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ ซึ่งหากมีการประสาน และสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องจะทำให้ลดช่องว่างในการฉวยโอกาสก่อเหตุความไม่สงบได้

โดยนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำชับให้กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของแต่ละอำเภอลงพื้นที่ร่วมพบปะผู้คุยกับผู้บริหาร และคณะครูของแต่ละโรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการเพิ่มเติมในการจัดทำแผน รปภ. เพื่อให้การ รปภ. เป็นไปอย่างรัดกุมมากที่สุด